Chi tiết Thông tin Chi tiết Thông tin

Diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ năm 2018 Diễn tập Phương án chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ năm 2018 (08-06-2018, 4:44 pm)

      Công ty Bến xe Miền Đông đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào lúc

15 giờ 00 ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

 

 

Lược xem Lược xem: (139 Lần)

 Các tin liên quan