Chi tiết Thông tin Chi tiết Thông tin

Hội thao CB-CNV Công ty năm 2018 Hội thao CB-CNV Công ty năm 2018 (16-05-2018, 4:26 pm)

Sáng ngày 19-4, nhằm tạo sân chơi cho cán bộ công nhân viên, Công ty đã tổ chức Hội thao tại khu vực sân ga gồm các nội dung: xe đạp chậm, nhảy bao bố, kéo co, đá cầu đôi

 

 

 

Lược xem Lược xem: (136 Lần)

 Các tin liên quan