Chi tiết Thông tin Chi tiết Thông tin

THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT MỚI CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẾN XE MIỀN ĐÔNG THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT MỚI CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẾN XE MIỀN ĐÔNG (07-08-2017, 9:32 am)

 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẾN XE MIỀN ĐÔNG xin thông báo về việc thay đổi Tổng Giám Đốc và người đại diện pháp luật của Công ty như sau: 

1. Ông NGUYỄN NGỌC THỪA thôi giữ chức Tổng Giám đốc, thôi không là người đại diện của theo Pháp luật của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẾN XE MIỀN ĐÔNG kể từ ngày 01/07/2017.
2. Ông KIỀU NAM THÀNH giữ chức Tổng Giám đốc và là người đại diện của theo Pháp luật của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẾN XE MIỀN ĐÔNG kể từ ngày 01/07/2017.
vui lòng click đường link đê xem chi tiết: Giấy chứng nhận
 
Lược xem Lược xem: (131 Lần)