Các biểu mẩu  Các biểu mẩu

 Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ (05-10-2010, 8:03 am)

Cấp Giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với quốc lộ
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật giao thông đường bộ năm 2001; - Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; - Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2005 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 186/2004/NĐ-CP; - Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về Bảo đảm an toàn giao thông khi thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.