Hotline 24/7:
Hotline: 1900 571292

News

HỌP MẶT HƯU TRÍ NĂM 2020

Ngày 16/01/2020, Công ty tổ chức Họp mặt cán bộ lãnh đạo các thời kỳ và cán bộ-NLĐ Công ty đã nghỉ hưu, sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ:

(Hình ảnh trong buổi họp mặt)

(Hình ảnh trong buổi họp mặt)

(Hình ảnh trong buổi họp mặt)

(Hình ảnh trong buổi họp mặt)

(Hình ảnh trong buổi họp mặt)

(Hình ảnh trong buổi họp mặt)

You have questions or comments. Please send us.

Send Contact

Related news