Chi tiết Thông tin Hỏi đáp

Giá vé xe tết tuyến Tp.HCM - Thanh Hóa Giá vé xe tết tuyến Tp.HCM - Thanh Hóa (16-11-2010, 12:50 pm)

Hỏi: Cho tôi hỏi giá vé xe tết về Thanh Hóa các ngày 19, 22 và 24 tháng 12 âm lịch khoảng bao nhiêu? Xin cảm ơn.

Đáp:

V vé Tết : ngày 03/12/2010, Công ty đã  có Kế Hoạch Phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 tại Bến xe Miền Đông, Hành khách có th xem thông tin trên trang Web ca Công ty qua  mc Bn cn biết - Kế Hoạch Phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 tại Bến xe Miền Đông.
Link: http://www.benxemiendong.com.vn/article/ke-hoach-phuc-vu-hanh-khach-dip-tet-nguyen-dan-tan-mao-nam-2011-tai-ben-xe-mien-dong-59.html

 

Cảm ơn trân trọng hợp tác.