Chi tiết Thông tin Hỏi đáp

số điênj thoại cảu xe bình phương, hiện nay bến xe đã bán vé xe về tết chauw? số điênj thoại cảu xe bình phương, hiện nay bến xe đã bán vé xe về tết chauw? (02-12-2010, 9:54 am)

Hỏi: Doanh nghiệp : a
hiên nay bến xe đã bắt đầu bán vé xe về tết chưa? và cho tôi xin số điện thoại của hãng xe bình phương. Cảm ơn

Đáp:

1.     V vé Tết : ngày 03/12/2010, Công ty đã  có Kế Hoạch Phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 tại Bến xe Miền Đông, Hành khách có th xem thông tin trên trang Web ca Công ty qua  mc Bn cn biết - Kế Hoạch Phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 tại Bến xe Miền Đông.
Link: http://www.benxemiendong.com.vn/article/ke-hoach-phuc-vu-hanh-khach-dip-tet-nguyen-dan-tan-mao-nam-2011-tai-ben-xe-mien-dong-59.html

 

Cảm ơn trân trọng hợp tác.