Chi tiết Thông tin Hỏi đáp

Vé xe tết Vé xe tết (02-12-2010, 9:38 pm)

Hỏi: Doanh nghiệp : Thuận Thảo
Khi nào nhà xe thuận thảo bán xe cao điểm tết

Đáp:

1.     Về vé Tết : ngày 03/12/2010, Công ty đã  Kế Hoạch Phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 tại Bến xe Miền Đông, Hành khách có thể xem thông tin trên trang Web của Công ty qua  mục Bạn cần biết - Kế Hoạch Phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011 tại Bến xe Miền Đông.
Link: http://www.benxemiendong.com.vn/article/ke-hoach-phuc-vu-hanh-khach-dip-tet-nguyen-dan-tan-mao-nam-2011-tai-ben-xe-mien-dong-59.html

 

Cảm ơn trân trọng hợp tác