Đường đây nóng 24/7: 028.38984441
Hotline: 028.3898 4442 - 3899 4056 - 3898 4893

Tin tức sự kiện

Báo cáo tình hình kê khai giá vé hành khách phục vụ Lễ Quốc khánh 02/9/2016,

 

TỔNG CÔNG TY

CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN

TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẾN XE MIỀN ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 

 

Số : 752/BXMĐ-KHVT

Thành  phố Hồ Chí Minh, ngày   01  tháng  9  năm 2016

Về giám sát việc kê khai giá vé hành khách phục vụ Lễ Quốc khánh 02/9/2016.

 

 

                                       

Kính gửi:

 Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

 

Thực hiện công văn số 11707/SGTVT-VTĐB ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, V/v báo cáo tình hình kê khai giá vé hành khách phục vụ Lễ Quốc khánh 02/9/2016,

Qua công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai thực hiện, Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông báo cáo tình hình kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô trong dịp Lễ 02/9/2016,  như sau:

1.   Đến thời điểm hiện nay, tại Bến xe Miền Đông không có đơn vị vận tải nào kê khai giá cước phụ thu Lễ 02/9/2016.

2.   Riêng đối với hai đơn vị vận tải HTX Vận tải ô tô Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Công ty TNHH Vận tải và du lịch Tân Hoàng Anh (tỉnh Ninh Thuận) gửi hồ sơ phụ thu giá cước Lễ 02/9/2016, Bến xe Miền Đông đã báo cáo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 1170/SGTVT-QLVT ngày 29/8/2016 yêu cầu không thực hiện phụ thu giá cước.

Kính báo cáo./.

 

Nơi nhận:                                                                        

-  Như trên;

-  BTGĐ;

- TB trên website BXMĐ;

- Lưu VT, KHVT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 (Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thừa

Bạn có thắc mắc hay ý kiến góp ý. Xin vui lòng gửi cho chúng tôi.

Gửi liên hệ

Tin liên quan